דריי קילן

דריי קילן

מיר צושטעלן פאַרשידן רעפראַקטאָריעס פֿאַר דריי קילן
פירעקלעי ציגל, הויך אַלומאַנאַ ציגל, ספּעציעל אַלומאַנאַ ציגל, קאָרונדום ציגל, סיליקאַ ציגל, מאַגניזיאַ קראָום ציגל, מאַגניזיאַ הערסיניטע ציגל, מאַגניזיאַ ספּינעל ציגל